انتشارات مجد

معرفی انتشارات مجد

انتشارات مجد، ناشر کتابهای حقوقی. برای خرید آنلاین کتاب های حقوقی انتشارت مجد می توانید به سایت مورچه بوک moorchebook.ir مراجعه نمایید. «مجد» مؤسسه‌اي علمي و فرهنگي است كه از سال 1369 توسط دکتر سيدعباس حسيني‌نيك تأسيس و فعاليت  خود را آغاز كرده‌ است. پژوهش، تحقيقات و انتشارات از اهداف پيش بيني شده براي مجد مي‌باشد.


گروه كاري (1): انتشارات
 

بخش پژوهشي

1 ـ تشكيل گروه‌هاي علمي حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرمشناسي، حقوق بين‌الملل،

حقوق عمومي، حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری.

2 ـ تدوين و تأليف آثار حقوقي

3 ـ پيشنهاد تأليف به اساتيد و انديشمندان حقوقي

4 ـ جذب آثار حقوقي مناسب.

 

بخش انتشارات

1 ـ تعيين تقسيم بندي مناسب براي آثار حقوقي:

الف ـ كتابهاي علمي و نظري

ب ـ كتابهاي عملي و كاربردي

ج ـ كتابهاي قانون و آراء

د ـ كتابهاي آموزشي و تستي

ه  ـ كتابهاي منبع و مأخذ

و ـ كتابهاي فقهي و اصولي

ز ـ كتابهاي متون حقوقي انگليسي و فرانسه

2 ـ مديريت در انتشار آثار در زمان مناسب

3 ـ ويراستاري و تصحيح و مقابله ي متون قبل از انتشار

4 ـ بكارگيري امكانات مناسب جهت چاپ و صحافي

 

بخش توزيع

1 ـ شناسايي و انتخاب نمايندگي‌هاي فعال جهت عرضه ي بهتر آثار در تهران و شهرستانها

2 ـ معرفي و ويزيت آثار حقوقي مجد بخصوص آثار جديد بصورت هفتگي براي همه ي نمايندگي‌ها

در سطح كشور.

3 ـ ارسال سريع آثار درخواستي نمايندگي‌ها.

4 ـ مكاتبه و معرفي آثار حقوقي مناسب براي دستگاههاي مختلف

5 ـ ارسال پستي آثار حقوقي به اقصي نقاط كشور

6 - ايجاد چهار نمايشگاه دائمي آثار حقوقي با تخفيف


 

گروه كاري (2): مجله

 

بخش فصلنامه

1 ـ تعيين هيئت تحريريه ي علمي از مبرزترين اساتيد و انديشمندان حقوقي كشور

2 ـ انتخاب مقالات كاملا علمي با سطح عالي

3 ـ يادي از چهره‌اي ماندگار در هر شماره

4 ـ ارائه‌ي مقالات حقوقي جديد به زبان خارجي (انگليسي، فرانسه و عربي)

5 ـ آينه‌ي حقوق (معرفي آثار حقوقي موجود كشور)

6 ـ بعضي شماره‌هاي اين فصلنامه با همكاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران منتشر گرديده است.

 

بخش مجله الكترونيكي

1 ـ مقالات حقوقي

2 ـ مصاحبه‌هاي حقوقي

3 ـ نقد حقوقي

4 ـ اخبار حقوقي

5 ـ آزمون‌هاي حقوقي

6 ـ نهادهاي حقوقي

7 ـ سايت‌هاي بين المللي علمي حقوقي

8 ـ معرفي چهره‌هاي ماندگار در حقوق


 
 

لیست کامل کتاب ها

تازه های انتشارات مجد

پرفروشترین های انتشارات مجد