انتشارات بوتیمار

معرفی انتشارات بوتیمار

انتشارات بوتیمار یکی از ناشران معتبر کشور می باشد که بیشتر در حوزه ادبیات و شعر معاصر فعالیت می کند. مدیر نشر بوتیمار درباره چگونگي انتخاب اين آثار براي انتشار اینگونه توضیح می دهد: آثار شاعران ابتدا از سوي شوراي كارشناسي انتشارات بوتيمار بررسي مي‌شوند، البته سعي شده است تكثر مخاطب را در انتخاب اين آثار براي چاپ در نظر بگيريم. مدير نشر بوتيمار افزود: برهمين اساس تنها تاكيد بر انتخاب آثاري در حوزه فرم يا محتوا نبوده است بلكه تلاش كرده‌ايم تفاوت‌هاي شعري را با انتشار آثار گوناگون در زمينه غزل مدرن، يا كوتاه سروده‌ها به مخاطب نشان دهيم. «وقتي خواب‌ها بيدار شوند» از سميرا چراغ‌پور، «ابرها جاي ديگري باريده‌اند» سروده سعيد مغمومي، «به سه دليل» اثر مسعود ضرغاميان، «مرا زيبا به خاطر بسپار» (گزيده شعر تركيه) با ترجمه حامد رحمتي، «مهماني زيرنو آفتاب» دفتر شعر احمد اخلاقي، «قرارگاه‌هاي ناخوشي» از مازيابر نيستاني، «زندگي خصوصي» سروده فاضلي، «تن‌ها به اتفاق هم» از آزاده زارعيان، «شكل چندم از مني» دفتر شعر جواد قاسمي و «قصص‌الانبياء» (سرگذشت نامه پيامبران) تاليف ابواسحاق ابراهيم ابن منصور ابن خلف نيشابوري عنوان برخي ديگر از تازه‌هاي نشر بوتيمار هستند.

 

لیست کامل کتاب ها

تازه های انتشارات بوتیمار

پرفروشترین های انتشارات بوتیمار