انتشارات نیلا

معرفی انتشارات نیلا

انتشارات نیلا در آبان ماه 1376 با گرایش تخصصی ادبیات و هنر تأسیس شد. بیشترین آثار منتشر شده در انتشارات نیلا به قلمروهای هنر (نمایشنامه، فیلمنامه، پژوهش در حوزه‌ی هنرهای نمایشی و...) و سپس به ادبیات داستانی (داستان و رمان) تعلق دارند، و آثاری از قلمروهای «شعر» و «فرهنگ و اندیشه» نیز در مرتبه‌های بعدی قرار می گیرند.


انتشارات نیلا به جز كتاب‌های معمول خود، از 1381 انتشار دو مجموعه‌ی تازه را نیز آغاز كرد: مجموعه‌ی «كتاب كوچک» شامل آثاری كم‌حجم و ارزان (با قیمت یکسان) در زمینه‌های داستان كوتاه، نمایشنامه‌ی كوتاه و شعر؛ و نیز مجموعه‌ی «دفترهای نیلا» (در قالب جُنگ‌های موضوعی، همچون «دفترهای تآتر»، «دفترهای شعر»، «دفترهای داستان» و «دفترهای اندیشه».)

انتشارات نیلا

لیست کامل کتاب ها

پرفروشترین های انتشارات نیلا