خانه فرهنگ و هنر گویا

معرفی خانه فرهنگ و هنر گویا

 

 

خانه فرهنگ و هنر گویا فعالیت خود را از سال ۱۳۶۰ با چاپ کتاب های تاریخی ، ادبی و زبان های خارجی در حوزه نشر آغاز نمود و از سال ۱۳۷۰ تا به امروز فعالیت مستمر خود را در زمینه چاپ کتاب های نفیس هنری در حوزه های ایرانشناسی ، شعر ، خوشنویسی ، نقاشی و نگارگری دنبال نمود که با استقبال چشمگیر هنر دوستان و مهرورزان فرهنگ و هنر ایران زمین در داخل و خارج کشور عزیزمان مواجه شد.
پدید آورندگان آثار ارائه شده در خانه فرهنگ و هنر گویا مفتخر به احراز رتبه نخست جشنواره صنعت چاپ ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ بوده و امیدوارند با چاپ کتابهای نفیس بتوانند بازیابی شایسته از فرهنگ و تمدن درخشان ۷۰۰۰ ساله ایران زمین به جهانیان نشان دهند .

انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا

لیست کامل کتاب ها

تازه های خانه فرهنگ و هنر گویا

پرفروشترین های خانه فرهنگ و هنر گویا