نشر مرکز

معرفی نشر مرکز

نشر مرکز یکی از بهترین انتشارات ایرانی می باشد که در سال 1364 شروع به فعالیت کرده است.انتشارات مرکز تاکنون بیشتر از هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف دین، ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، ادبیات کهن، تاریخ  و هنر منتشر کرده است. برخی از کتاب های نشر مرکز با دریافت مجوز از ناشر اصلی کتاب در ایران منتشر می شود. کتاب ها حقیقت و زیبای، سخن عشق، جنایت و مکافات، پبام عکس، بینامتنیت، جهان همچون اراده و تصویر، عادت می کنیم، برادران کارامازوف، شناخت کورش، لذت متن، رولان بارت، سرخ و سیاه، هنر سینما، ایران بین دو انقلاب، تاریخ مختصر اسطوره، شوپنهاور، نکته های ویرایش، روی ماه خداوند را ببوس، ساختار و تاویل متن، یوزپلنگانی که با من دویده‌اند و کتاب های بسیار دیگری توسط نشر مرکز در ایران منتشر شده است.

لیست کامل کتاب ها

تازه های نشر مرکز

پرفروشترین های نشر مرکز