نشر هیرمند

معرفی نشر هیرمند

انتشارات هیرمند را زنده‌یاد حمید باقرزاده در 1359 پایه گذاشت. او كه از زحمت‌كشان عرصه‌ی نشر و در محیطی فرهنگی پرورش یافته بود، در این سال پی برد كه باید مؤسسه‌ای را تأسیس كند تا بتواند ایده‌ها و خواسته‌های خود را جامه‌ی عمل بپوشاند. یک‌تنه دست به این كار زد، اما نام خوشی كه در عرصه‌ی نشر داشت و رفتار و سلوك انسانی او با شمار زیادی از اهل قلم باعث شد كه شماری از آن‌ها دست او را در این كار بفشارند و او را یاری دهند و نشر نوپای او را با وجود رقبای بزرگ، محلی بدانند تا آثار آنان را منتشر كند. زنده‌یاد حمید باقرزاده علوم انسانی و ادبیات را زمینه‌ی كاری خود قرار داد و توانست در اندك‌زمانی آثار درخوری در این زمینه منتشر كند. او كه زاده و پرورده‌ی خراسان بود و نام نشر خود را نیز به این دلیل هیرمند برگزیده بود، فرهنگ ایرانی و عظمت آن را دوست داشت و تمام توان خود را برای معرفی این فرهنگ به كار برد. زنده‌یاد حمید باقرزاده معتقد بود كه فرهنگ ایرانی مختص به نخبگان نیست و توده‌ی مردم كه نگهبانان واقعی فرهنگ ایرانی‌اند، باید مخاطب اصلی نشر او باشند. از این رو دست به تدوین و آماده‌سازی آثاری زد تا این توده‌ی گسترده را مخاطب خود قرار دهد. پس آثاری در دستور كار قرار داد و منتشر كرد كه بیش از سی بار تجدید چاپ شده و حدود 200 هزار نسخه از این آثار به دست خوانندگان رسیده است. / منبع:

نشر هیرمند

لیست کامل کتاب ها

تازه های نشر هیرمند

پرفروشترین های نشر هیرمند