انتشارت نگاه

معرفی انتشارت نگاه

انتشارات نگاه

انتشارات نگاه فعالیت خود را از سال 1352 با محوریت فرهنگ، هنر و ادبیات آغاز کرد. نگاه در نزدیک به 40 سال فعالیت حرفه ای صدها کتاب از ناموران و نوآمدگان عرصه فرهنگ و ادبیات چاپ و منتشر کرده است.

انتشارات نگاه، به نگاه تازه و نوآوری در حوزه شعر و داستان اهمیت می دهد. از این رو افتخار آن راداشته تا کتاب های نامورترین و ممتازترین چهرهای ادبی ایران و جهان را به زیور طبع بیاراید.

انتشارات نگاه در سال 1393 همچنان به تازگی و نوآوری در عرصه ی فرهنگ و هنر می اندیشید و  تقریبا هر روز یک عنوان کتاب تازه  وارد  بازار کتاب می کند.
 

انتشارت نگاه

لیست کامل کتاب ها

تازه های انتشارت نگاه

پرفروشترین های انتشارت نگاه