نشر قطره

معرفی نشر قطره

نشر قطره / مورچه بوکنشر قطره فعاليت خود را در دي ماه 1367 شروع كرد كه از آن تاريخ تا كنون حدود 1700 عنوان كتاب در زمينه‌هاي:
ادبيات (231 عنوان)، تئاتر و ادبيات نمايشي (318 عنوان)، رمان-داستان خارجي (152 عنوان)، رمان-داستان ايراني (93 عنوان)، روانشناسي تأليفي (184 عنوان)، روانشناسي ترجمه (197 عنوان)، تاريخ و جغرافيا (34 عنوان)، نوجوانان (141 عنوان)، علوم اجتماعي (70 عنوان)، شناخت‌نامه و خاطرات (72 عنوان)، آموزشي (33 عنوان)،زبان و زبان‌شناسي (23 عنوان)، فلسفه و عرفان (16 عنوان)، علوم و فنون (27 عنوان)، كودك (18 عنوان)، پزشكي (5 عنوان)، دين (8 عنوان)، هنر (4 عنوان)، مديريت (36 عنوان) و نكته‌ها و گفته‌ها (1 عنوان)، به چاپ رسانده است.
هم‌چنين نشر قطره در سه سال اخير هر روز بيش از يك كتاب چاپ اول و تجديد چاپ منتشر كرده است.

نشر قطره
 

لیست کامل کتاب ها

تازه های نشر قطره

پرفروشترین های نشر قطره