نشر افق

معرفی نشر افق

موسسه نشر افق در سال 1369 با مدير مسئولي رضا هاشمي نژاد تاسيس شد. تا مردادماه سال 1388، تعداد 755 عنوان كتاب چاپ اول و 51 شماره از فصلنامه تئوريك خود (پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان) را به انتشار رساند.

اغلب آثار این انتشارات در زمينه ادبيات و اغلب آنها براي گروههاي سني كودك و نوجوان، جوان و بزرگسال منتشر شده اند.اغلب آثار موسسه در زمينه ادبيات و اغلب آنها براي گروههاي سني كودك و نوجوان، جوان و بزرگسال منتشر شده اند.

افق در طول اين سال‌ها سه بار ناشر برگزيده و تقديري كشور در حوزه‌ي كودك و نوجوان شده و پنج دوره نيز به عنوان شركت‌كننده برگزيده‌ي نمايشگاه كتاب انتخاب شده است.تاكنون بيش از 90 كتاب افق از سوي مراكز فرهنگي داخلي و بين‌ا=لمللي برگزيده شده و يا مورد تقدير قرار گرفته‌اند. از اين گذشته، افق در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كتاب كودك و نوجوان هم‌چون بولونيا، فرانكفورت، لندن و قاهره حضور داشته است.

به طور كلي كتاب ها این ناشر در قالب مجموعه آثار هم خانواده به طبع رسيده اند و يا در دست انتشارند. مجموعه ها عبارتند از:

الف. گروه سني خردسال و كودك
- قصه هاي مصور (ادبيات كلاسيك ايران و جهان، ادبيات امروز ايران، قصه هاي منثور
قصه هاي منظوم، قصه هاي ديني، قصه هاي حيوانات، قصه هاي روستا،
قصه هايي از شخصيت هاي ادبيات عامه و قصه هاي كميك)
- رمان كودك
- افسانه ( ادبيات ايران و ادبيات كلاسيك جهان)
- شعرهاي مصور (شعر ناب و شعر آموزشي )
- آموزش مصور (سفرهاي علمي، آموزش مذهبي، آموزش اعداد، فعاليت هاي
علمي،تقويت مهارت هاي رياضي، آموزش مفاهيم، چيستان و
رنگ آميزي و سرگرمي)
- كتابهاي شكفتني (pop-up)

ب -گروه سني نوجوان
-رمان نوجوان (ادبيات كلاسيك جهان، ادبيات امروز ايران و جهان )
- داستان كوتاه (ادبيات ايران و جهان)
- افسانه (قصه هاي شاهنامه، افسانه هاي مردم دنيا)
- شعر
- طنز
- نثر ادبي
- علمي و آموزشي

ج. گروه سني بزرگسال
_ رمان (تاليف و ترجمه)
- داستان كوتاه (تاليف و ترجمه)
- رمان و داستان كوتاه علمي – تخيلي
- تئوري ادبي
- تئوري ادبيات كودك و نوجوان (نشريه پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان)
- شعر

به نقل از: نشر افق

نشر افق

لیست کامل کتاب ها

تازه های نشر افق

پرفروشترین های نشر افق