نشر ایرانشناسی، انتشارات ایرانشناسی

معرفی نشر ایرانشناسی، انتشارات ایرانشناسی

انتشارات ایرانشناسی با هدف تهیه و تولید نقشه های توریستی و سیاحتی - گردشگری و چاپ اطلس ها و کتاب های جغرافیایی و شناساندن هرچه بیش تر این دیار کهن  و غنی از فرهنگ، در سال 1372 تاسیس گردید. اینک بیش از 150 اثر منتشر شده و مورد پسند شما عزیزان، خود را نسبت به گذشته مسئول تر دانسته و سعی و تلاش خود را بر پایه نیاز شما دوستداران به ایران قرار داده است.

لیست کامل کتاب ها

تازه های نشر ایرانشناسی، انتشارات ایرانشناسی