کتاب سرپرستی واحد های کسب و کار

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب سرپرستی واحد های کسب و کار

کتاب سرپرستی واحد های کسب و کار توسط انتشارات ادیبان روز منتشر شده است.

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب سرپرستی واحد های کسب و کار

کتاب های دیگر از فائزه وزیر مقدم

کتاب های دیگر از انتشارات ادیبان روز