کتاب اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض فارسی

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

  • عنوان کتاب:کتاب اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض فارسی
  • دسته بندی: درباره ادبیات و نقد ادبی
  • نویسنده:ابوالحسن نجفی
  • ناشر:انتشارات نیلوفر
  • کد محصول:BKM6872

توضیحات کتاب کتاب اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض فارسی

کتاب کتاب اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض فارسی ابوالحسن نجفی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. ما عروض جدید را مدیون استاد نجفی هستیم. ایشان با مقالۀ «اختیارات شاعری» بزرگ ترین خدمت را به عروض فارسی کرده اند و ما اینک با استفاده از آن به راحتی می توانیم به بحث دربارۀ مسائل عروضی بپردازیم.(دکتر سیروس شمیسا). بحث دربارۀ وزن شعر فارسی دارای دو بخش عمده است: تقطیع وزن ها و طبقه بندی وزن ها. بدیهی است که بدون مهیا کردن و فراگیری بخش نخست، هرگز نمی توان به سراغ طبقه بندی وزن ها رفت. مجموعۀ حاضر تمام مشکلات مربوط به امر تقطیع وزن ها را حل کرده و مقدمه را برای پرداختن به مبحث طبقه بندی آماده کرده است. از میان مقالات این مجموعه که طی چند دهه نگاشته و منتشر شده اند، مقالۀ نخست، یعنی «اختیارات شاعری» (۱۳۵۲)، مهم ترین مقاله محسوب می شود زیرا تمام دیگر مقالات این مجموعه از دل همان مقاله بیرون آمده اند، به طوری که اکثر آن مقالاتِ دیگر را می توان صرفاً شرح و بسط و تصحیح و تکمیل همان مقالۀ نخست دانست. برای تقطیع وزن های شعر فارسی قاعده و قانون مهم دیگری جز آنچه در این مجموعه آمده است وجود ندارد و بحث تقطیع محدود به همین موارد است. (امید طبیب زاده)

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض فارسی

کتاب های دیگر از ابوالحسن نجفی

کتاب های دیگر از انتشارات نیلوفر