کتاب از بحران تا فروپاشی، حسین بشیریه

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب از بحران تا فروپاشی، حسین بشیریه

کتاب از بحران تا فروپاشی، حسین بشیریه توسط منتشر شده است. در كتاب از بحران تا فروپاشی با كاربرد چارچوب نظري بالا، چند نمونه از ماندگاري سياسي و چند نمونه از آسيب پذيري دولت را بررسي مي كنيم. ايالات متحده آمريكا ، انگلستان ، اسپانيا و مراكش چند نمونه از ماندگاري سياسي هستند. در مقابل دولت هاي تونس، مصر و ليبي پيش از انقلاب آسيب پذير و شكننده از كار درآمدند. هدف ما در اين كتاب نه تحليل كامل تاريخ جنبش ها و يا دولت ها و نه تفصيل بحران اقتصادي جهاني، بلكه تنها مطالعه تطبيقي ماندگاري يا آسيب پذيري نظام هاي سياسي در شرايط بحراني است . از اين رو محدوده بررسي ما از بحران تا سركوب جنبش هاي اعتراضي، و يا تا فروپاشي رژيم ها است و در مورد انقلاب ها تنها به زمينه  ها و دلايل وقوع آنها علاقه منديم، بررسي پيامدها و تحولات پس از انقلاب از حوصله نظري اين نوشتار بيرون است. مفهوم مبهم انقلاب معمولا در سه معنا به كار مي رود: يكي به معناي جنبش انقلابي و اعتراضي؛ دوم به معناي فروپاشي رژيم حاكم، و سوم  برقراري نظم جديد.
#نشرنگاه معاصر
 

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب از بحران تا فروپاشی، حسین بشیریه

کتاب های دیگر از حسین بشیریه