کتاب جمهوری خواهی، نشر مرکز

قیمت: ۹,۴۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۹,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب جمهوری خواهی، نشر مرکز

کتاب جمهوری خواهی، نشر مرکز توسط نشر مرکز منتشر شده است. اثر حاضر صرفا کندوکاوی تاریخی نیست؛ویرولی خواستار احیای جمهوری خواهی کلاسیک در دوران معاصر میشود.در حالی که دموکراسی لیبرال امروزی تاکیدش بر حقوق طبیعی و غیر قابل سلب شهروندان و آزادی آنان از مداخله ی حکومت است،جمهوری خواهی کلاسیک بر حاکمیت یکسان قانون برای تضمین آزادی از زورگویی خودکامانه تاکید دارد.کتاب مدعی است که این تعریف دوم از آزادی در یک جمهوری آزادی،هم به لحاظ فلسفی و هم از جنبه ی علمی،به ویژه در جو فعلی بی علاقگی و بدبینی به سیاست و جکومت،تعریف بهتری است.بحث ویرولی دفاع جانانه و پر احساسیاز احیای جمهوری خواهی برای نجات احساس میهن دوستی و مشارکت مدنی از چنگ عوام فریبان و تقویت نهادهای دموکراتیک برای رویاریی با چالش های آینده ی نامعلوم و پرتکاپوی ماست.

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب جمهوری خواهی، نشر مرکز

کتاب های دیگر از نشر مرکز