کتاب تاریخ جهانگشای جوينی (متن ویراسته و شرح کامل)

قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب تاریخ جهانگشای جوينی (متن ویراسته و شرح کامل)

کتاب تاریخ جهانگشای جوينی (متن ویراسته و شرح کامل) توسط نشر علم منتشر شده است. كتاب تاریخ جهانگشای جوينی به شيوه انشاء و سبك منشيانه قديم، با تصرفاتي تازه ، كه به بعضي از آنها در جاي خود اشاره خواهيم كرد ، تاليف شده است. عطاملك در اين كتاب به علل حقيقي شكست خوارزمشاهيان و انقراض مدنيت ايرانيان در برابر حمله تاتار و علت هاي واقعي پيشرفت كار چنگيز و اتباع خونريز او پرداخته است به گونه اي كه هيچ يك از مورخان به اين اندازه در كنه مسائل تعمق ننموده اند. بنابراين تاريخ جهانگشاي از حيث سنديت تاريخي وقايع، منحصر به فرد است. مولف كتاب با آنكه در صدد خانان مغول بوده، از ذكر حقايق تاريخي خودداري نكرده است و هنگام برخورد با وقايع عمده، اصل مطلب را به نگارش آورده ، از تملق و مداهنه پرهيز كرده است.

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب تاریخ جهانگشای جوينی (متن ویراسته و شرح کامل)

کتاب های دیگر از دکتر احمد خاتمی

کتاب های دیگر از نشر علم، انتشارات علم