فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب فرهنگ امثال و تعابیر قرآنیقرآن تاثير شگرفی بر ذهن و زبان مسلمانان داشته است.

زبان و ذهن ايرانيان نيز از اين كتاب آسمانی تاثير بسيار پذيرفته است كه می‌توان نمونه‌های فراوان آن را در سخنان، امثال، اشعار و آداب و رسوم مردم ما ملاحظه كرد.

سراسر ادبيّات فارسی از نظم و نثر، مشحون از آيات، امثال، داستان‌ها و انواع آرايه‌های ادبی قرآن است؛ بدان گونه كه درك و فهم  بسياری از ابيات شاعران برجسته‌ای چون سعدی، مولوی و حافظ  و متون كلاسيكی چون كليله و دمنه، مرزبان‌نامه، گلستان و تاريخ بيهقی، بدون آگاهی از امثال و تعابير قرآنی ممكن نيست.

اين تاثير تا آنجا گسترش می‌يابد كه مفسّران، اثر عظيمی چون مثنوی مولوی را، تفسيری بر قرآن دانسته‌اند.

يكي از ويژگی‌های فرهنگ حاضر، نشان‌دادن نحوۀ كاربرد امثال و ارائۀ شاهد برای آن‌ها از كتاب‌های معتبر فارسی و عربی است.
 

فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی

انتشارات فرهنگ معاصر

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی

کتاب های دیگر از انتشارات فرهنگ معاصر