کتاب شام شوکران

قیمت: ۲۳,۹۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب شام شوکران

کتاب شام شوکران، مهرنوش صفایی توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شده است. چه شبهايي كه خوابيديم و خواب فرداهايي را ديديم، كه نيامدند. از چه روزهايي گذشتيم به بهاي روزهايي كه هرگز از راه نرسيدند... چقدر غصه خورديم براي اندوه‌هايي كه هرگز از راه نرسيدند و چقدر شادي كرديم براي لحظه‌هايي كه هرگز نديديمشان.تا چشم باز كرديم و دنيا را ديديم، وقت رفتن بود. تا خواستيم عاشقي را ياد بگيريم، نوبت جدايي رسيده بود... ما قدر زندگي را ندانسته به مرگ رسيديم... روزها از پي هم گذشتند و ما هميشه به بهاي فرداهاي دور،‌ از امروزمان گذشتيم... چقدر غرور... چقدر نخوت... چقدر سستي... چقدر رويا اما در خواب... چقدر دوستت دارم، اما در دل چقدر آرزو اما در خيال... چقدر فرصت، اما افسوس... اينجا پايان راه است... زندگي فرصت بي‌تكرار است... همين امروز را باور كن... فردا دير است... اكنون نوبت عاشقي است...

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب شام شوکران

کتاب های دیگر از مهرنوش صفایی

کتاب های دیگر از انتشارات نسل نواندیش