مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۹,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف

کتاب مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف توسط  انتشارات سمت منتشر شده است. اين كتاب براي استفاده دانشجويان دوره كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي در درس «مباني عرفان و تصوف» تهيه شده است.
چكيده :
هنگامی که پرتو درخشان آیین مقدس اسلام، سراسر جهان را روشن ساخت و مسلمانان و جویندگان حقیقت و کمال انسانی را از دانش و معرفت سیراب کرد، همگان را بر انگیخت که از جوانب و جنبه‌های گوناگون، در باب توحید و شناخت حق و راههای وصول به حقیقت مطلق و غایت و نهایت وجود بیندیشد و با مدد از حق تعالی و قرآن کریم و احادیث و سیرت نبوی و پیشوایان دین و اندیشه عالی و سیر و سلوک و طریق معرفت را رشد داده و آن را به صورت مکتبی بزرگ در آوردند و شیوه حرکت به سوی تعالی و کمال انسانیت را آموختند. این اندیشه تابناک و این سیر و سلوک، یک مکتب فکری و علمی را به وجود آورد که آن را عرفان نامیدند و راه و رسم و طریقت را تصوف نام نهادند.
كتاب «مقدمه‌اي بر مباني عرفان و تصوّف»، روايتي است مختصر از مبادي و اصول عرفان و تصوف كه شرح كوتاهي از زندگي، انديشه، احوال و اقوال صوفيان و عارفان بزرگ از آغاز تا قرن نهم به همراه آن آمده است. شرح برخي اصطلاحات مهم صوفيه و معرفي فرقه‌هاي معروف تصوّف، رموز عرفاني و عشق عرفاني در ادبيات فارسي از ديگر موضوعات اين كتاب است. كتاب شامل فهرست نام اشخاص، جايها، خاندانها، طوايف، فرقه‌ها، نام كتابها و كتاب‌شناسي عرفان و تصوّف است.
فهرست :
پيشگفتار
فصل اول: تصوف و عرفان
فصل دوم: مقالات و حالات در تصوف
فصل سوم: تصوف از قرن دوم تا قرن پنجم هجري قمري
فصل چهارم: تصوف در دو قرن ششم و هفتم هجري قمري
فصل پنجم: تصوف در دو قرن هشتم و نهم هجري قمري
فصل ششم: فرقه‌هاي صوفيه
فصل هفتم: مستحسنات متصوفه ـ اصطلاحات و رموز
فصل هشتم: عشق عرفاني در ادبيات فارسي
فهرست نام اشخاص
فهرست نام جايها، خاندانها و طوايف و فرقه‌ها

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف

کتاب های دیگر از انتشارات سمت