تاریخ زبان فارسی

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب تاریخ زبان فارسی

کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی توسط   انتشارات سمت منتشر شده است. اين كتاب براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي در درس «تاريخ زبان فارسي» و دانشجويان رشته‌هاي زبانهاي باستاني ايران و زبان‌شناسي همگاني تهيه شده است؛ افزون بر آن، ساير علاقه‌مندان به زبان فارسي و همچنين كساني كه خواهان به دست آوردن اطلاعاتي درباره تاريخچه و تحول زبان فارسي هستند مي‌توانند از آن سود جويند.
چكيده :
كتاب «تاريخ زبان فارسي»، در روايتي مختصر و مفيد تاريخ زبانهاي ايراني را از دوره باستان تا دوره نو دنبال مي‌كند و نمونه‌هایی از زبان فارسی باستان و میانه با خط همان زمان همراه با آوانویسی و برگردان امروزی آورده شده‌ است. اين كتاب در سه بخش تأليف شده است: بخش اوّل كتاب به زبان فارسي در دوره باستان - كه از ورود ايرانيان به ايران، در حدود هزاره اول پيش از ميلاد مسيح، آغاز مي‌شود و با سقوط هخامنشيان پايان مي‌يابد - اختصاص يافته است. بخش دوم كتاب به زبان فارسي در دوره ميانه - كه از سقوط هخامنشيان شروع مي‌شود و تا تأسيس دولت صفاري ادامه مي‌يابد - تخصيص يافته است. بخش سوم كتاب، به دوره نو - كه از تأسيس دولت صفاري آغاز مي‌شود و تاكنون ادامه مي‌يابد - اختصاص داده شده است. در هر بخش به گونه‌هاي زبان ايراني و فارسي، ويژگيهاي دستوري، الفبا، واژگان و شعر توجه شده و نمونه‌هايي از اشعار و نوشته‌ها به همراه ترجمه ارائه گرديده است. در پايان كتاب، فهرستي از واژه‌هاي فارسي آورده شده است كه صورتهاي كهن آنها در متنهاي برگزيده شده اين كتاب به كار رفته است.
فهرست :
يادداشت
شرح نشانه‌هاي الفبايي
بخش اول: زبان فارسي در دوره باستان
   فصل اول: زبانهاي هندي و اروپايي
   فصل دوم: ايران باستان
   فصل سوم: زبانهاي ايراني باستان
   فصل چهارم: ويژگيهاي دستوري ايراني باستان
   فصل پنجم: الفبا در دوره باستان
   فصل ششم: واژگان زبانهاي باستاني ايران
   فصل هفتم: شعر و وزن آن در ايراني باستان
   فصل هشتم: نمونه‌هايي از نوشته‌هاي باستاني
بخش دوم: زبان فارسي در دوره ميانه
   فصل اول: ايران ميانه
   فصل دوم: زبانهاي ايراني ميانه
   فصل سوم: الفبا در ايران ميانه
   فصل چهارم: ويژگيهاي دستوري زبانهاي ايراني ميانه غربي
   فصل پنجم: واژگان ايراني ميانه غربي
   فصل ششم: حرف‌نويسي و آوانويسي نوشته‌هاي ايراني ميانه غربي
   فصل هفتم: نمونه‌هايي از نوشته‌هاي ايراني ميانه غربي
   فصل هشتم: شعر در ايراني ميانه غربي
بخش سوم: زبان فارسي در دوره نو
   فصل اول: ايران نو
   فصل دوم: زبانهاي ايراني نو
   فصل سوم: ويژگيهاي دستوري فارسي دري
   فصل چهارم: واژگان فارسي دري
   فصل پنجم: وزن شعر در فارسي دري
   فصل ششم: الفباي فارسي دري

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه تاریخ زبان فارسی

کتاب های دیگر از دکتر محسن ابوالقاسمی

کتاب های دیگر از انتشارات سمت