برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

  • عنوان کتاب:برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی
  • عنوان فرعی:ادبیات
  • عنوان انگلیسی:The Selection of Meybodi’s Kashf ol-asrar va Oddat ol-abrar
  • دسته بندی: ادبیات
  • نویسنده:دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  • ناشر:انتشارات سمت
  • کد محصول:BKM3928

توضیحات کتاب برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

کتاب برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی دکتر محمدمهدی رکنی یزدی توسط  انتشارات سمت منتشر شده است. اين كتاب كه دربر گيرنده مفاهيم تفسير عرفاني قرآن كريم به زبان فارسي است براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «برگزيده متون فارسی (2)» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.
چكيده :
كتاب «برگزيده كشف الاسرار و عدّة الابرار ميبدی» در دو دفتر تدوين يافته است: دفتر نخست به ويژگيهاي ادبي تفسير «كشف الاسرار و عدّة الابرار» مي‌پردازد و حكم مقدمه اين كتاب را دارد. در اين دفتر مطالبي در باب زندگي و عقيده و روش تفسيري ابوالفضل ميبدي، ويژگيهاي ترجمه آيات اين كتاب، ويژگيهاي دستوري (صرفي و نحوي، نثر موزون و سبك كتاب آمده است. در دفتر دوم هفتاد قطعه به‌گزين شده عمدتاً از النوبة الثالثه و قسمتهايي از النوبة الثانية به همراه شرح و توضيح لغات و نكات اد‌بي آن و در قالب ده بخش آورده شده است. اين كتاب به دست دكتر محمدمهدي ركني يزدي تدوين شده و دربرگيرنده مفاهيم تفسير عرفاني قرآن كريم به زبان فارسي است . كتاب، فهرستهاي راهنماي مفيدي دارد شامل فهرست آيات، احاديث، اعلام ناآشنا، منابع و مآخذ، واژه‌نامه و فهرست توصيفي مقالاتي درباره كتاب و مؤلف آن، ميبدي.
فهرست :
پيشگفتار ویراست 2
پيشگفتار
دفتر اول: كشف‌الأسرار از نظر ادبي
   گفتار اول: آشنايي با مؤلّف و تفسيرش
   گفتار دوم: چند ويژگي در ترجمة آيات
   گفتار سوم: خصايص صرفي
   گفتار چهارم: خصايص نحوي
   گفتار پنجم: ويژگيهاي نثر موزون كشف‌الأسرار
   خلاصه‌اي درباره سبك كشف‌الأسرار
دفتر دوم: متنهاي برگزيده با توضيح لغات و نكات ادبي
   مقدمه
   گفتار اول: به نام او
   گفتار دوم: تو كيستي؟
   گفتار سوم: شيرين سخني پُر آفرين
   گفتار  چهارم: پرده‌هاي دل
   گفتار پنجم: نشان دوستي
   گفتار ششم: در حضرت نماز
   گفتار هفتم: شيريني خُلف وعده
   گفتار هشتم: داستان دوستان خدا
   گفتار نهم: سيرت جوانمردان
   گفتار دهم: زنده جاوداني

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

کتاب های دیگر از دکتر محمدمهدی رکنی یزدی

کتاب های دیگر از انتشارات سمت