معانی و بیان

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

  • عنوان کتاب:معانی و بیان
  • عنوان فرعی:ادبیات
  • عنوان انگلیسی:Rhetoric
  • دسته بندی: ادبیات
  • نویسنده:دکتر محمد علوی مقدم
  • نویسندگان همکار: دكتر رضا اشراف ‌زاده
  • ناشر:انتشارات سمت
  • کد محصول:BKM3926

توضیحات کتاب معانی و بیان

کتاب معانی و بیان دکتر محمد علوی مقدم توسط  انتشارات سمت منتشر شده است. اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «معاني و بيان 1 و 2» به ارزش 4 واحد تدوين شده است.
چكيده :
معاني و بيان از جمله علومي هستند كه در آغاز براي فهم و درك رموز اعجاز قرآن كريم و اسرار فصاحت و بلاغت آن، و بعدها بيشتر در شناخت كلام عالي از پست و جلوگيري از فساد ذوق و انحراف طبع شاعران و نويسندگان به كار گرفته شدند. مؤلفان كتاب «معاني و بيان»، دكتر محمد علوي مقدم و دكتر رضا اشرف‌زاده، كوشيده‌اند مباحث اين دو علم بلاغي را به گونه‌اي مختصر و مفيد عرضه كنند. از آنجا كه اين كتاب، درسنامه دانشگاهي است كوشيده شده هر مبحث بلاغي با شواهد و مثالهاي گوناگون همراه گردد و با اين حال جانب اختصار رعايت گردد. كتاب حاضر، گذشته از دو بخش «علم معاني» و «علم بيان»، بخشهايي در باب مقدمات علوم بلاغي و پيدايش بلاغت در فارسي و عربي و نيز فصاحت و بلاغت دارد.
فهرست :
بخش اول: در مقدمات علوم بلاغي
    1. علوم بلاغي و فايده آنها
    2. پيدايش بلاغت در زبان عربي
    3. كتب بلاغت عربي پيش از آثار بلاغت فارسي
    4. پيدايش بلاغت در زبان فارسي و كتب بلاغي فارسي تا قرن هفتم هجري
بخش دوم: فصاحت و بلاغت
    1. فصاحت
    2. بلاغت
بخش سوم: علم معاني
    1. اسناد خبري
    2. احوال مسنداليه
    3. احوال مسند
    4. انشاء
    5. قصر يا حصر
    6. فصل و وصل
    7. ايجاز، اطناب، مساوات
بخش چهارم: علم بيان
    1. تشبيه
    2. استعاره
    3. مجاز

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه معانی و بیان

کتاب های دیگر از انتشارات سمت