اشراق و عرفان

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب اشراق و عرفان

کتاب حاضر درباره آثار شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و نیز آثاری است که به فلسفه اشراقی او مربوط می شود. سهروردی از جمله فیلسوفان و حکیمانی است که به تصوف نیز علاقه داشته است؛ هم تصوف نظری و هم تصوف عملی. در واقع آنچه فلسفه اشراق را از فلسفه مشایی متمایز می سازد همین گرایشهای عرفانی و صوفیانه شیخ اشراق است. آثار فارسی سهروردی این گرایشها را نشان می دهد. در کتاب حاضر علاوه بر چاپ دو اثر فارسی شیخ اشراق به نامهای «رساله فی حاله الطفوطیه» و «لغت موران» نگاه سهروردی به شخصیتهای شاهنامه، به خصوص کیخسرو، نظر او درباره عقل و عشق، مقام معنوی پیر، انوار درونی، شطحیات بایزید بسطامی و حلاج، برخی از اصطلاحات صوفیه نیز شرح داده شده است. فصلی هم به اشعار مندرج در آثار سهروردی اختصاص داده شده است.

اشراق و عرفان، دکتر نصرالله پورجوادی، انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه اشراق و عرفان

کتاب های دیگر از دکتر نصرالله پورجوادی

کتاب های دیگر از انتشارات سخن