فرهنگ مأثورات متون عرفانی

قیمت: ۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۰ تومان
تماس بگیرید

  • عنوان کتاب:فرهنگ مأثورات متون عرفانی
  • عنوان فرعی:مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی اسلامی
  • دسته بندی: عرفان و تصوف
  • نویسنده:دکتر باقر صدری نیا
  • نویسندگان همکار: احمد معین الدینی، دکتر فاطمه معین الدینی
  • ناشر:انتشارات سخن
  • تعداد صفحات:832
  • قطع کتاب:وزیری
  • کد محصول:BKM2925

توضیحات کتاب فرهنگ مأثورات متون عرفانی

عرفان و تصوف در گذر تاریخ چنان با فرهنگ و ادب ما درآمیخته است که بازشناسی هویت فکری و فرهنگی ایرانی بدون شناخت اندیشه های عرفانی و رسمها و سنتهای صوفیانه و تأثیر آنها بر معرفت و منش و خوی و خصلت مردم ایران ناتمام خواهد بود. نه تنها پژوهندگان عرصۀ تفکر و اندیشه از شناخت مبانی عرفان و تصوف و کیفیت تأثیر آن بر روند تحول اندیشه گریزی ندارند، بلکه اهل ادب و فرهنگ و تاریخ نیز. برای کشف رمز و راز متون ادبی، زمینه فکری دگرگونیهای اجتماعی و عوامل مؤثر در تکوین هویت فرهنگی این سرزمین از پژوهش در باب عرفان و تصوف بی نیاز نیستند.

تأمل در احادیث و مأثورات مشایخ سلف متصوفه یکی از راههای قابل اعتماد دستیابی به چنین معرفت و شناختی است، مأثورات و اقوال این مشایخ به مثابه گوهر اندیشه های عرفانی، چکیده آزمونها و آموزه ها، سیر و سلوک و کشف و شهود آنان شمرده می شود و متون گونه گون متصوفه به یک تعبیر چیزی جز شرح و بسط و تأویل و تفسیر این اقوال و مأثورات نیست.

فرهنگ مأثورات متون عرفانی، دکتر باقر صدری نیا/ انتشارات سخن

تماس بگیرید

کتاب های مشابه فرهنگ مأثورات متون عرفانی

کتاب های دیگر از انتشارات سخن