کتاب الهیات از کتاب شفاء

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب الهیات از کتاب شفاء

کتاب الهیات از کتاب شفاء با ترجمه ابراهیم دادجو و توسط نشر امیرکبیر  منتشر شده است. كتاب الشفاء شيخ‌الرئيس ابن‌سينا از چهار قسمت اصلي منطق، طبيعيات، رياضيات و الهيات تشكيل شده است. الهيات مشتمل بر بخش سيزدهم اين كتاب است. ابن‌سينا در الهيات به مسائل مربوط به «فلسفه اُولي» يا «مابعدالطبيعه» پرداخته است و با اينكه به مباحث مابعدالطبيعي ارسطو توجه كاملي دارد به آن آراء اكتفاء نكرده و در جاي جاي الهيات خود از منظر فيلسوفي مستقل و مسلمان به طرح مباحث پرداخته است.

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب الهیات از کتاب شفاء

کتاب های دیگر از نشر امیر کبیر