کتاب دینامیک سازه ها دکترا ماهان

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب دینامیک سازه ها دکترا ماهان

کتاب دینامیک سازه ها دکترا ماهان توسط انتشارات ماهان منتشر شده است.

بخش اول: سیستمهای یک درجه آزادی

فصل اول:مبانی و تعاریف

فصل دوم: معادله حرکت سیستم‌های یک درجه آزادی

فصل سوم: ارتعاش آزاد سیستم‌های یک درجه آزادی

فصل چهارم: پاسخ به بارگذاری هارمونیک

فصل پنجم: پاسخ به تحریک تناوبی

فصل ششم: پاسخ به تحریک ضربه‌ای

فصل هفتم: پاسخ به نیروی تابع زمان دلخواه

فصل هشتم: سیستم‌های یک درجه آزاد کلی

بخش دوم: سیستمهای چند درجه آزادی

فصل نهم: معادله حرکت سیستم‌های چند درجه آزادی

فصل دهم: ارتعاش آزاد سیستم‌های چند درجه آزادی

فصل یازدهم: مختصات تعمیم یافته و سیستم‌های با جرم پیوسته
 

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب دینامیک سازه ها دکترا ماهان

کتاب های دیگر از دکتر حمید محمد نژاد

کتاب های دیگر از انتشارات ماهان