مورچه بوک در لینکدین

اگر مایل هستید با جدیدترین کتاب های مدیریت و بازرایابی آشنا شوید صفحه مورچه بوک در لینکدین را دنبال کنید:

http://www.linkedin.com/company/moorchebook-ir?trk=company_name